Young Sheldon

Ryan Phuong

Young Sheldon
6.8

Young Sheldon

Sep. 25, 2017

Young Sheldon

The early life of child genius Sheldon Cooper, later seen in The Big Bang Theory.